&174; 2013 &169; Alexandru Cristian Udrea
acu228

Alexandru Cristian Udrea

0040741228228 office&64;acu228.ro
&8226; EXPERIEN&354;&258;  Proiectant Sisteme Informatice la VEL PITAR SA, BUCURE&350;TI, Ianuarie 2011 - prezent  HelpDesk utilizatori pe baza de cerin&355;e formulate &238;n SpiceWork. Men&355;inerea on-line a aplica&355;iilor de raportare, de comunicare at&226;t instant c&226;t &351;i off-line. Monitorizare si configurare tunele VPN, servere windows &351;i linux, sta&355;ii de lucru, imprimante, aplica&355;ii de protec&355;ie &351;i update, poli&355;e de securitate &238;n Active Directory conform ISO 27001:2006. Administrator de sistem la VEL PITAR SA, PITE&350;TI, Aprilie 2007 - Ianuarie 2011  Instruirea colegilor &238;n folosirea c&226;t mai eficient&259; a PC-ului (inclusiv a aplica&355;iilor), &238;ntre&355;inerea sta&355;iilor de lucru &351;i a re&355;elei (inclusiv supravghere &351;i telefonie) conform standardelor CISCO si ISO. Preparator universitar la Universitatea din Pite&351;ti - Facultatea de &350;tiin&355;e Economice, PITE&350;TI, Octombrie 2005 - Iunie 2008  Ajutarea studen&355;ilor pentru aprofundarea materiilor pentru activit&259;&355;i economice &351;i &238;nsu&351;irea cuno&351;tin&355;elor pentru promovarea examenelor semestriale / anuale. Consultant de credite la CITIFINANCIAL SA, PITE&350;TI, Mai 2005 - Iulie 2005  Furnizarea oportunit&259;&355;ilor de creditare pentru veniturile poten&355;ialilor &8220;parteneri de drum&8221; &351;i alegerea unei op&355;iuni c&226;t mai flexibile. Operator de sondaj la METRO MEDIA TRANSILVANIA STUDII SOCIALE SONDAJE MARKETING &350;I PUBLICITATE SRL, CLUJ NAPOCA, Aprilie 2004 - Aprilie 2004  Consemnarea r&259;spunsurile persoanelor care sunt intervievate/cooptate de a participa la acest sondaj de opinie.  &8226;  STUDII  Universitatea din Pite&351;ti, Master: Economia &351;i Finan&355;ele Europene, 2005 - 2007  Facultatea de &350;tiin&355;e Economice, Juridice &351;i Administrative Pite&351;ti, specializarea Finan&355;e &351;i B&259;nci, 2001 - 2005  Colegiul Economic Maria Teiuleanu Pite&351;ti, sec&355;ia Finan&355;e &351;i Contabilitate, 1997 - 2001  &8226; CURSURI Atestat Profesional nr.103 / anul 2001 luna 06 ziua 08  April 19, 2003 - CCNA 1: Networking Basics  July 9, 2003 - CCNA 2: Routers and Routing Basics  July 31, 2003 - CCNA 3: Switching Basics and Intermediate Routing  October 24, 2003 - CCNA 4: WAN Technologies  Certificat de Absovire Learning Solution: Microsoft Office 2010, mai 2010 Certificat de Absovire EUROCOR: Administrator de re&355;ea, 21 septembrie 2010 Certificat de Absolvire credis - Windows 7 - Instalare/Configuare client, 7 august 2011 &8226;  CUNO&350;TIN&354;E SUPLIMENTARE  Modul psihopedagogic din cadrul Universit&259;&355;ii din Pite&351;ti  Modul Jean Monnet - Departamentul de Integrare European&259; al Universit&259;&355;ii din Pite&351;ti  &8226; PREMII  aprilie 2001 &8211; MEN&354;IUNE la Olimpiada Na&355;ional&259; Interdisciplinar&259; de Finan&355;e &8211; Contabilitate 2001 - 2002 &8211; Burs&259; de Studiu acordat&259; de Universitatea din Pite&351;ti mai 2002 &8211; MEN&354;IUNE la Sesiunea de Comunic&259;ri &350;tiin&355;ifice Studen&355;e&351;ti (lucrarea: Standardele Interna&355;ionale de Contabilitate) 2002 - 2003 &8211; Burs&259; de Studiu acordat&259; de Universitatea din Pite&351;ti mai 2003 &8211; MEN&354;IUNE &238;n cadrul Cercurilor &350;tiin&355;ifice Studen&355;e&351;ti (lucrarea: Contabilitatea privind remunerarea personalului &238;ntreprinderii) mai 2003 &8211; PREMIUL III &238;n cadrul Cercurilor &350;tiin&355;ifice Studen&355;e&351;ti (lucrarea: Evolu&355;ia resurselor financiare publice &238;n condi&355;iile unei economii &238;n tranzi&355;ie) mai 2004 &8211; PREMIUL III la Sesiunea de Comunic&259;ri &350;tiin&355;ifice Studen&355;e&351;ti (lucrarea: Implica&355;iile activit&259;&355;ii F.M.I. &238;n economia rom&226;neasc&259;) mai 2004 &8211; PREMIUL II la Sesiunea de Comunic&259;ri &350;tiin&355;ifice Studen&355;e&351;ti (lucrarea: O paralel&259; &238;ntre cursul euro &351;i cursul dolarului) 2004 - 2005 &8211; Burs&259; de Merit acordat&259; de S.N.P. PETROM S.A. (&238;n urma diplomelor de merit din decursul anilor 2001 &8211; 2004) martie 2005 &8211; Curs de V&226;nz&259;ri (Credit de &206;mprumut Personal) organizat de CitiFinancial Pite&351;ti aprilie 2005 &8211; Training Center (Sales school) organizat de AIESEC Pite&351;ti mai 2005 &8211; PREMIUL II la Sesiunea de Comunic&259;ri &350;tiin&355;ifice Studen&355;e&351;ti (lucrarea: Formele de salarizare &238;n cadrul S.C. ARPECHIM S.A.) &8226; VOLUNTARIAT  Tehnoredactor &238;n cadrul Sesiunii Interna&355;ionale de Comunic&259;ri &350;tiin&355;ifice din 24-25 aprilie 2004 (Teorie Economic&259; &351;i Rela&355;ii Economice Interna&355;ionale; Finan&355;e, Credit, B&259;nci; Management) Tehnoredactor &238;n cadrul public&259;rii manualului universitar de economie la Editura Didactic&259; &351;i Pedagogic&259; Bucure&351;ti 2004 (Economie Politic&259;) Tehnoredactor &238;n cadrul public&259;rii c&259;r&355;ii la Editura Didactic&259; &351;i Pedagogic&259; Bucure&351;ti 2005 (Pia&355;a Muncii &238;n Context European) &8226;  APTITUDINI  adaptabilitate, competitivitate, altruism &8226; LIMBI STR&258;INE  Engleza - Mediu  Franceza - Mediu  &8226; PERMIS DE CONDUCERE - categoria B  &8226; PASIUNI  Calculatoare/Internet, Turism/Excursii, Muzic&259;, Divertisment, &206;nt&226;lniri/Comunitate